Wie zijn wij?

Peter Attema
Voorzitter

Ik ben Peter Attema en getrouwd met mijn lieve vrouw Marijke. Wij wonen sinds 2008 in Kollumerzwaag. Ik heb 2 kinderen die in Boornbergum wonen. Marijke heeft 3 kinderen waarvan er 2 nog thuis wonen. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als monteur bij Aquacombi in Joure. Marijke is in 2013 een eigen cateringbedrijfje begonnen, waarin we ook samen met veel plezier actief zijn.

Sinds 2009 ben ik betrokken bij het Pinksterfeest van Veenklooster. Begonnen als hulp van mijn vrouw bij het onderdeel verkeer en veiligheid. Na twee jaar meedraaien ben ik voorzitter geworden. In de afgelopen jaren dat ik betrokken ben geweest, is er veel veranderd tijdens en rond de pinksterdagen. Ook de steeds strenger wordende regels maken het soms lastig, maar dat mag de pret niet drukken. De vele positieve reacties van de bezoekers maakt het vele werk een dankbare vrije tijdsbesteding. We mogen arbeiders zijn in de wijngaard van onze Heer en Heiland “Jezus kennen en bekend maken”.

Hoogtepunt was voor mij het vieren van het 40ste jubileum van het Pinksterfeest en ik heb toen ook gezegd “Zolang de Heer het wil, blijft het Pinksterfeest bestaan en graag wil ik hier aan meewerken. Samen met een team van bestuursleden en vrijwilligers die met vertrouwen op de enige levende God het werk willen doen.”

 

Jacoba Talma
Secretaris

Mijn naam is Jacoba en ik ben getrouwd met Gerlof. Wij zijn gezegend met twee prachtige zoontjes en wonen met veel plezier in Bornwird onder de rook van Dokkum. Naast de bezigheden thuis voor en met mijn gezin, ben ik werkzaam als beleidsmedewerker Wonen bij de gemeente Dantumadiel.

Via Gerlof ben ik betrokken geraakt bij het Pinksterfeest. Eerst in de boekhouding en later bij de organisatie van het kunstprogramma, het samenstellen van de Pinksterkrant en uiteindelijk als secretaris in het bestuur. Gedurende de jaren dat ik actief ben bij het Pinksterfeest heb ik zelf ook een verandering ondergaan. Vooral door het volgen van de Alphacursus is er veel veranderd. Mijn geloof is levend geworden, met uiteindelijk de keuze om voor Jezus te leven. En dat is het mooiste dat je kan overkomen: “No guilt in life, no fear in death, This is the power of Christ in me.”

Mijn drive is om de talenten die ik van de Heer gekregen heb in te zetten voor Hem, het organiseren van Zijn Pinksterfeest samen met een hele fijne groep mensen. Zo hopen we vele bezoekers in aanraking te laten komen met de liefde van Jezus!

Germ Meerstra
Penningmeester

Ik ben Germ Meerstra en woon al mijn hele leven in Twijzelerheide. We hebben drie dochters en zijn gezegend met inmiddels acht kleinkinderen. Samen met mijn vrouw hebben wij vrijwel vanaf het begin het Pinksterfeest in Veenklooster bezocht. Na het overlijden van mijn vrouw ging ik alleen naar het Pinksterfeest om mijn vrienden, familie en mede-christenen daar te ontmoeten en ik kreeg al snel het gevoel dat het tijd werd om ook een bijdrage te leveren aan dit geweldige evenement. Het was dan ook niet moeilijk om te beslissen toen er in september 2014 twee bestuursleden langskwamen met de vraag om als penningmeester in het bestuur plaats te nemen.

Als nieuweling in het bestuur valt er natuurlijk veel te leren en het is wel even slikken wanneer het evenement met een tekort wordt afgesloten. Maar het is een geweldige ervaring om te merken dat onze Vader in de hemel de harten van mensen opent en ervoor zorgt dat er hulp komt van vele kanten om zo het Pinksterfeest weer mogelijk te maken.

Klaas Jilderda
Bestuurslid

Jaren geleden zat ik samen met een bestuurslid van het Pinksterfeest Veenklooster lange tijd in een werkgroep voor zending en evangelisatie. We raakten aan de praat over het Pinksterfeest. De warmte waarmee zij daarover sprak, maakte mij nieuwsgierig. Ook kwamen we als gezin bij de bijeenkomsten in de bossen van Veenklooster. Daar sprak ik met nog wat bestuursleden die ook erg enthousiast waren. Ik was meteen verkocht en heb mij dus ingezet voor wat hand- en spandiensten. Een paar weken later werd ik gevraagd om in het bestuur te komen. Ik vind het geweldig om dingen te doen voor de Heer. Dat mag dan ook met mijn handen.
Het regelen van vrijwilligers is elk jaar weer een uitdaging en daarnaast bemoedigend om te zien dat het ook altijd weer lukt. Veel vrijwilligers vinden het fijn om te mogen helpen om samen het Pinksterfeest te laten slagen. Mijn drive is daarom “Jezus kennen en hem bekend maken” langs meerdere wegen.

Hinke Visser
Bestuurslid

Bijna vanaf de oprichting mocht ik meehelpen en meedenken bij het Pinksterfeest. Ooit begonnen op maandagmorgen met een paar uur in de catering; later samen met mijn man vele jaren in de catering en als bestuurslid. Na het overlijden van mijn man ben ik alleen doorgegaan.Ik leerde alle facetten van het pinkstergebeuren kennen. Het mooiste vind ik dat ik een groot

aandeel mag hebben in de inhoudelijke invulling van het programma. Het aanvragen van sprekers, gospelgroepen, muziekkorpsen en het opstellen van de liturgie voor de dienst in het bos en de samenkomst op de zaterdagavond. Wat een waardevolle contacten krijg je hierdoor. In dit alles ervaar ik bovenal Gods onmisbare leiding en zegen. Wat ik heel belangrijk vind is dat kerkmuren hier geen scheiding maken, je mag je zelf zijn.

Op het horizontale vlak zijn er soms meningsverschillen. Maar we mogen door Gods genade, elke keer weer de eenheid vinden in de verticale lijn waardoor we verbonden zijn: JEZUS. Door de Heilige Geest geleid, mocht ik zelf leren verstaan en ervaren wat er in Titus 2:11 staat “De genade Gods is verschenen, HEIL brengend voor alle mensen”. Ik hoop en bid ik dat er velen zullen zijn die dit Heil door het Pinksterfeest gevonden hebben. Dankbaar dat God het ook zo geleid heeft in mijn leven dat ik hier aan kan en mag meewerken.

“Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!”

Gretha Bloem
Bestuurslid

Mijn naam is Gretha Bloem en ik ben getrouwd met Ebele Bloem. Samen hebben we een lieve dochter en zoon en zijn we de trotse pake en beppe van een prachtige kleinzoon. Mijn dagelijkse leven bestaat uit het op de rails houden van het huishouden maar ook om er te zijn voor mijn gezin, familie en vrienden. Daarnaast ben ik nog betrokken bij allerlei vrijwilligerswerk waaronder het Pinksterfeest Veenklooster. Vooral dit vrijwilligerswerk vind ik niet alleen heel zinvol en leuk om te doen, maar het geeft ook enorm veel voldoening en laat mij vaak zien wat werkelijk belangrijk is in dit leven.

Pinksterfeest Veenklooster is elk jaar weer een geweldige uitdaging om iedere bezoeker iets te laten ervaren van God. Mijn eigen ervaring dat God onvoorwaardelijk van je houdt en in elke situatie bij je wil zijn, is mijn grootste motivatie om betrokken te zijn bij het Pinksterfeest Veenklooster. Het zijn niet altijd spectaculaire ervaringen maar Hij laat je vaak door allerlei gebeurtenissen en “toevalligheden” ervaren: Ik wil er zijn voor jou! Dat veilige en warme gevoel zou ik iedereen zo graag gunnen.

Anneke Bosma
Bestuurslid

Ruim 15 jaar geleden werd ik gevraagd of ik het kinderprogramma wilde coördineren. Hoewel ik al sinds mijn kinderjaren het Pinksterfeest bezocht, is het toch wel heel anders om er op deze manier bij betrokken te zijn. Ik vond het best heel spannend. Maar wat is het bijzonder om mee te maken! De sfeer van het opbouwen, de vieringen, het afbouwen en de mensen die je ontmoet… Inmiddels is het Pinksterfeest en alles wat erbij hoort onderdeel van ons leven geworden, want ook ons gezin is erbij betrokken.

Via het regelen van standhouders en het organiseren van het maandagmiddagprogramma, ben ik samen met Gretha 10 jaar geleden gaan werken aan een bezinningsroute in het bos. Elk jaar ervaren we zoveel moois bij het nadenken en uitwerken van het thema door middel van voorstellingen uit de Bijbel. Ons doel is volwassenen en kinderen iets te laten zien en ervaren van de grote rijkdom van de Bijbel, Gods Woord. Vanaf het najaar tot de zaterdag voor Pinksteren zijn we bezig met de voorbereidingen. We hebben inmiddels een vast team en zijn goed op elkaar ingespeeld. Hiermee bezig te zijn is op zich ook al een soort bezinning. Het resultaat is ook voor onszelf vaak een bijzondere verrassing! Ik voel me bevoorrecht om dit werk te mogen doen en hoop dat het mensen helpt op hun weg met de Heer van het leven.