Gods Woord drijft ons voort! Dat is het thema van de 50e editie van het Pinksterfeest. Het thema is komt bij alle activiteiten terug.
 
” “o Heer uw onweerstaanbaar Woord drijft rusteloos de eeuwen voort”. Dit Lied 723 uit het Liedboek voor de Kerken is een schitterende vertolking van Pinksteren. De Heilige Geest, verlicht, vertroost en verwijst. Wij mogen door het geloof altijd met Hem voor het eerst of opnieuw beginnen. Dat willen we met elkaar uitbundig vieren! Dat mogen we door genade al een halve eeuw in Veenklooster doen!
 
Wij geloven dat God op verschillende manieren tot ons spreekt. Via de Bijbel, maar ook gebruikt hij Zijn schepping. Daarnaast kan de Heer ons iets van Zijn liefde laten zien in de ontmoeting van mensen onderling. Daarom mogen we uitzien naar een prachtig feest in Veenklooster en bent jij meer dan welkom!”
 
Lieuwe Bijleveld
Voorzitter Pinksterfeest Veenklooster