Themadienst Israël

Terug naar overzicht

De Joodse staat Israël bestaat dit jaar 70 jaar. En dat willen we graag vieren. Het Pinksterfeest is namelijk ontstaan in Israël.  Het werd er al lang gevierd als het zogenoemde Wekenfeest of Sjavoeot. Dat werd in het Grieks Pentekoste genoemd, waar ons woord ‘Pinksteren’ vandaan komt.

De dienst wordt geleid door ds. Ton v/d Wekken uit Dokkum
De muziek is in handen van:
De band Samoosara uit Lippenhuizen en Hemrik Leeuwarden
De Sweagers uit Kollumerzwaag
Organist Bauke Hoekstra

Zondag 20 mei 2018
14:00 uur
Grote tent