Een paar weken geleden kwamen we als bestuur bij elkaar om het Pinksterfeest 2016 te evalueren. Wij zijn dankbaar dat we dit geweldige feest met alle vrijwilligers voor de 44e keer mochten organiseren. We ervaren het Pinksterfeest als een grote zegen.

Er zijn veel mensen geraakt door de boodschap van de sprekers, de muziek, en de intieme sfeer. Ook het bestuur voelde Gods aanwezigheid heel dichtbij. In onze terugblik mochten we de zegeningen tellen.
Het evenement leek bijna letterlijk in het water te vallen. We werden als organisatie opschrikt door de negatieve weersverwachting. Het regende Pinkstermaandag in de hele provincie, maar in Veenklooster bleef het droog tot het feest was afgelopen. De zon scheen en het was gezellig druk.

De Pinksterdagen in Veenklooster bracht meer dan vierduizend mensen op de been. Met dit aantal zijn we zeer tevreden. Het vraagt om een grote personele bezetting en die hadden we niet. Met dank aan Hem kregen we de organisatie op het laatste moment toch rond. Bij aanvang van het evenement boden verschillende mensen zich aan te helpen. En er ontstonden openingen in de agenda’s van de bestaande groep vrijwilligers.
Zo hadden we het nazorgteam goed bezet. Het team sprak en bad met veel bezoekers. Onder hen waren er ook niet-kerkelijke mensen erg onder de indruk van wat er op het veld gebeurde.

We ervaren deze gebeurtenissen allemaal als zegeningen waar we God de eer voor geven. Jezus kennen, Hem bekend maken, dat is ons doel. We hopen onze missie volgend jaar opnieuw met veel vrijwilligers en steun voort te zetten. Tot in 2017!

Gods zegen.
Namens het bestuur van Pinksterfeest Veenklooster