Steun het Pinksterfeest

Het Pinksterfeest Veenklooster kost jaarlijks meer dan € 40.000,-. We willen het evenement laagdrempelig houden, daarom zijn de meeste programmaonderdelen gratis te bezoeken. Om het feest te kunnen organiseren, zijn we afhankelijk van giften van kerken en particulieren, sponsoren, en collectes tijdens de diensten. Wij zijn erg blij met onze trouwe giftgevers.

Mogen we ook op uw bijdrage rekenen?
U kunt hier onder eenmalig een financiële bijdrage leveren of via IBAN: NL57 RABO 0333 3340 00 (ANBI). Uiteraard is naast praktische steun ook uw gebed voor ons als bestuur, onze vrijwilligers en bezoekers hard nodig.