ANBI

Vanaf 1 januari  2008 zijn giften gedaan aan goede doelen instellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Via Zoek een ANBI van de Belastingdienst kunt u zien dat Stichting Zendingsfeesten Veenklooster ook als ANBI aangemerkt is.

Schenkingen van en aan ANBI’s zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting indien aan de geldende voorwaarden is voldaan. Een schenking aan een ANBI komt verder in aanmerking voor giftenaftrek in de aangifte inkomsten-of vennootschapsbelasting. De ANBI-status is dus van groot belang om te voorkomen dat tegen hoge tarieven heffing optreedt en om fiscale aftrekkansen te benutten.

Meer informatie over de stichting is te lezen onder Info/Algemeen. Voor een financieel verslag kunt u de jaarrekening 2018 raadplegen. U kunt een schenking of donatie doen via iDeal of per overboeking.

Bankgegevens:

IBAN NL57RABO 0333 3340 00 ten name van Stichting Zendingsfeesten Veenklooster
BIC: RABONL2U

RSIN: 8149.38.917
KvK: 01087771

ANBI-logo