Stichting Zendingsfeesten Veenklooster

Het Pinksterfeest in Veenklooster wordt georganiseerd door de Stichting Zendingsfeesten Veenklooster.

Algemeen: Jezus kennen en hem bekend maken
Wij hebben als doel en opdracht om het evangelie te verkondigen en de mensen tot zijn discipelen te maken, en te leren om datgene te doen wat de Here Jezus ons geboden heeft. De toerusting, die we dagelijks mogen ontvangen vanuit ieders verbintenis met de kerk is bedoeld om met elkaar te groeien als “gemeente” van de Here Jezus Christus. Maar de gaven en de vrucht van de Heilige Geest zijn ook bedoeld om daarmee naar buiten te treden en de mensen de mogelijkheid te geven om de Here Jezus te leren kennen.

Historie
In 1973 is gestart met het organiseren van een zendingsfeest rond de Pinksterdagen in Veenklooster.
Stichting Zendingsfeesten Veenklooster is een christelijke organisatie die is ontstaan uit de Protestantse Kerken van Kollumerzwaag en omstreken. Op 25 januari 2000 is de Stichting Zendingsfeesten Veenklooster officieel opgericht als Stichting en zijn de statuten vastgesteld.

Missie
Wij zijn een christelijke stichting waarin we samen gefundeerd in het woord van God in de kracht van de Heilige Geest willen groeien naar het beeld van Jezus en waarin we samen de boodschap van Gods liefde willen doorgeven aan de wereld om ons heen. Deze waardevolle boodschap wordt jaarlijks door middel van een Pinksterevenement verkondigd door verkondiging van het woord en diverse gezamenlijke activiteiten.

Visie
Als stichting zijn we een christelijke organisatie die jaarlijks met Pinksteren een weekend lang diverse evenementen organiseert. Een omgeving waar Gods woord en de Heilige Geest centraal staan. Ouderen en jongeren en vele gezinnen uit de wijde omtrek van Veenklooster komen bijeen om samen Pinksteren te vieren.

Gemeenschap
De bestuursleden en de vele vrijwilligers zijn allemaal verschillend, maar we hebben elkaar nodig en zijn afhankelijk van elkaar. Samen vullen wij elkaar aan en ondersteunen wij elkaar. We hebben de Heilige Geest nodig om te kunnen werken in het koninkrijk van God. Wij richten op ons op het woord van God en de gaven van de Heilige Geest.

Slotverklaring
We willen ons verenigen om samen God te dienen. Dit alles tot eer van God als Schepper van hemel en aarde.