Jildou Bakker

Eigen muziek met een boodschap!
Terug naar overzicht

Een meisje uit het Noorden
Vanaf dat ze een klein meisje was, uitte ze haar gedachten al in de vorm van gedichten en verhaaltjes. Toen ze acht was, ging ze op gitaarles en al snel zette ze haar gedichten op muziek en schreef ze haar eerste liedjes, bijna altijd geïnspireerd door haar geloof en door de mensen en verhalen om zich heen. Nog steeds speelt God een heel belangrijke rol in haar schrijfprocessen. “Schrijven staat voor mij gelijk aan bidden”.

Jildou wist al snel dat ze verder wilde met schrijven en zingen over God, ze begon met kleine optredens op het podium van de kerk en op school. Op haar zestiende nam ze samen met een vriendin als duo een CD op. Met het duo “Jildou en Bernadette” heeft ze een jaar lang optredens in de regio gedaan en een zekere lokale bekendheid opgebouwd.

Jildou ervaart een duidelijke leiding van God in haar leven. Dit is vooral naar voren gekomen toen zij klaar was met haar middelbare school en een vervolgopleiding moest kiezen. Jildou wilde graag een muziekopleiding doen, maar op wonderbaarlijke wijze bracht God haar precies daar waar ze moest zijn. Ze heeft het in Gods handen gelegd en zo gaf Hij haar de kans om dat te doen wat ze altijd al wilde: schrijven en zingen, voor en met God.

Maandag 21 mei 2018
12:30 – 13:30 uur
Evenemententerrein