Het thema van Pinksterfeest Veenklooster 2023 is ‘Amazing Grace’

“Genade, zo oneindig groot. Dat ik, die ’t niet verdien het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan ‘ k zien.” (opwekking 428).

Zou dit de niet de uitwerking kunnen zijn wanneer de Heilige Geest mensen in hun hart raakt? Ik kan mij zo voorstellen dat dit de reden geweest is dat er zo op die bijzondere manifestatie van de Geest na de hemelvaart van de Here Jezus zoveel mensen tot geloof kwamen. Ook tijdens latere opwekkingen in de wereldgeschiedenis komen mensen tot het besef dat er door Genade van God bevrijding en vrede voor hen is. Moge ook het Pinksterfeest 2023 voor iedereen die er naar uitziet een vreugdevolle ervaring van God’s Genade worden!

Lieuwe Bijleveld
Voorzitter Pinksterfeest Veenklooster