Thema 2024

Het Pinksterfeest in Veenklooster telt al meer dan 50 edities. Elk jaar is er programma voor jongeren en volwassenen. In het uitgebreide programma is er voor ieder wat te doen. Muziek, geloof en beleving.

Only my God…

O.M.G.

U kent deze afkorting waarschijnlijk wel. Het staat voor “Oh My God”. Waar het precies vandaan komt weten we niet. Maar de kreet werd voor het eerst gebruikt door een Britse admiraal, die een briefje schreef aan Winston Churchill tijdens de Eerste Wereld Oorlog.

OMG is een reactie op iets opzienbarends. Iets wat ons emotioneert of verbaast.

Ik stel me zo voor dat de toehoorders bij de Pinkstertoespraak van de apostelen in onze tijd ook deze kreet zouden hebben gebruikt.

Er staat namelijk in het boek Handelingen dat de mensen buiten zichzelf en verbijsterd waren door wat ze hoorden en wat ze zagen. De apostelen waren vervuld met de Heilige Geest. Ze lieten horen en zien dat God voor ieder die dat wil aannemen een persoonlijk God is. Een God die jou in je eigen taal wil aanspreken. Zo kun je inderdaad van “mijn” God spreken. Hij wil je bevrijden, troosten en kracht geven in een wereld die je nauwelijks meer kunt volgen. De apostelen getuigen van Jezus van Nazareth.

Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort” (Handelingen 2:32 en 33 HSV).

De apostelen roepen de mensen op om hun oude leven achter zich te laten. Alleen door Jezus gaat je dat lukken. Alleen door de eindeloze liefde van God de Vader te aanvaarden is een nieuw leven mogelijk. Het ”Oh My God” wordt dan  “Only My God”!

Ik hoop dat u op het Pinksterfeest 2024 in Veenklooster iets mag ervaren van die persoonlijke liefdevolle God. Dat u in de ontmoeting met elkaar mag getuigen van “Only My God”. En ook als u het allemaal (nog) niet zo zeker weet, bent u van harte welkom om bemoedigd te worden door een toespraak, een mooi lied of een lekker bakje koffie met een goed gesprek.

Ik wens iedereen alvast een prachtig Pinksterfeest toe!

Lieuwe Bijleveld (voorzitter Pinksterfeest Veenklooster)

Het Pinksterfeest in Veenklooster is 3 dagen muziek, geloof en beleving.

Het Pinksterefeest in Veenklooster telt al meer dan 50 edities. Elk jaar is er programma voor jongeren en volwassenen. In het uitegbreide prgramma is er voor ieder wat te doen. Muziek, geloof en beleving.