Actievoorwaarden

1. Deelname aan de actie is gratis.
2. Je kunt meedoen tot de vermelde looptijd in het bericht.
3. Door een like op het bericht doe je automatisch mee
4. Er mag één inzending per persoon worden ingestuurd;Dubbele accounts worden gefilterd.
5. Te winnen prijzen: 4 kaartjes Martin Brand (week 1), Gesigneerde CD Unity + boek Hiele Dijkstra (week 2),       Gesigneerde boek Gelukszoeker van Gor (week 3),  Een gesigneerde CD De Rechtstaat – Goudkoorts (week 4)
6. De prijs is niet inwisselbaar.
7. Voor vragen over de actie kan contact worden opgenomen met de organisatie (info@pinksterfeest.com).
8. De organisatie en samenwerkingspartners van deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie.
9. Vrijwilligers van het Pinksterfeest Veenklooster zijn uitgesloten van de actie.
10. De winnaars worden uiterlijk een maand na het verstrijken van de actieperiode per e-mail op de hoogte gesteld.
11. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
12. Stichting Zendingsfeesten Veenklooster is te allen tijde gemachtigd om bij (verdenking van) fraude deelnemers uit te sluiten van deelname.
13. Stichting Zendingsfeesten Veenklooster behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden inzendingen te weigeren. Stichting Zendingsfeesten Veenklooster behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment te diskwalificeren of te weigeren een prijs toe te kennen, wanneer de organisatie van mening is dat de deelnemer een van de deelnemingsvoorwaarden heeft overtreden, onvolledige of onjuiste informatie heeft opgegeven of op enige wijze in strijd met wet- en regelgeving heeft gehandeld.
14. Stichting Zendingsfeesten Veenklooster behoudt zich het recht voor om deze actie aan te passen, te wijzigen of stop te zetten, indien naar redelijkheid en billijkheid niet langer gevergd kan worden dat de organisatie deze actie in de huidige vorm uitvoert.
15. De prijzen worden alleen verloot onder iedereen die de pagina ‘leuk vindt’ waar de actie plaats vindt (www.facebook.com/PinksterfeestVeenklooster  of www.facebook.com/funklooster).
16, De uitslag wordt aan de winnaars via een persoonlijk bericht en op de pagina van de stichting bekend gemaakt;
17. De contact gegevens zullen nooit worden verkocht en/of aan derden verstrekt;
18. Prijswinnaars hebben 7 dagen de tijd om hun prijs te claimen. Indien dit niet binnen 7 dagen wordt gedaan, behoudt Stichting Zendingsfeesten Veenklooster het recht om een nieuwe winnaar te trekken;
10. De winnaars geven hun toestemming om hun naam te gebruiken voor vermelding op de communicatie kanalen van Stichting Zendingsfeesten Veenklooster;
20.Deelname aan de actie houdt acceptatie van het actiereglement en de algemene voorwaarden in. Betwisting van de voorwaarden in het reglement zal niet in overweging worden genomen.
21. Facebook is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van deze wedstrijd;
22. Dit actiereglement is opgesteld op 25 april 2016.